2 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31586

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2021 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

2001

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için

22,224

2001

2.

dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

21,735

2001

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için

19,541

2001

4.

dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

18,761

2001

5.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

17,992

2001

6.

dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için

17,096

2001

7.

dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için

16,240

2001

8.

dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için

15,304

2001

9.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

14,613

2002

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için

13,389

2002

2.

dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

10,867

2002

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için

10,462

2002

4.

dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

9,853

2002

5.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

9,566

2003

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

8,752

2003

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

8,628

2004

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

8,059

2004

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

7,769

2005

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

7,493

2005

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

7,004

2006

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

6,836

2006

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

6,552

2007

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

6,270

2007

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

6,067

2008

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

5,902

2008

2.

dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için

5,536

2008

3.

dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için

5,250

2009

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

5,090

2009

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,843

2010

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

4,683

2010

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,515

2011

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

4,238

2011

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

4,066

2012

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak ) sözleşmeleri için

3,804

2012

2.

dönemi (15 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,522

2012

3.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,514

2013

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,352

2013

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,343

2014

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,204

2015

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

2,137

2015

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

2,101

2016

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,907

2016

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,893

2017

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,763

2017

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,764

2018

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,559

2018

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,537

2019

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,295

2019

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,319

2020

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,157

2020

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,146

2021

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1,020

2021

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1,000

 

olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (2,343) ile çarpılması suretiyle bulunur.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 11/2/2021 tarihli ve 31392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.