24 Ağustos 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31578

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/9/2020 tarihli ve 31243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2.00’ın” ibaresi “2.50’nin” olarak, “2.00” ibaresi “2.50” olarak, “3.25” ibaresi “3.50” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “12” ibareleri “15” olarak, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) ÇAP ve yandal yapan öğrencilerin dönemsel ders AKTS kredi yükü ana dalı ile birlikte toplam 45 AKTS’den fazla olamaz.  ÇAP ve yandal yapan öğrencilerin işlemleri Çift Anadal ve Yandal Yönergesine göre yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı “Bitirme projesi-yönlendirilmiş çalışma” olarak, aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(1) Bitirme projesi, yönlendirilmiş çalışma derslerinin alınması, yürütülmesi, teslimi ve sınavı hakkındaki esaslar ile yazım kuralları Bitirme Projesi/Yönlendirilmiş Çalışma Yönergesine göre yürütülür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

      “Harf              Ağırlık                        EN                           EN

      Notu             Katsayısı                  DÜŞÜK                 YÜKSEK                                   DURUMU

        A+                    4                            (95)                          100                                           Başarılı

         A                   3,75                         (90)                         (94)                                           Başarılı

        B+                   3,5                          (85)                         (89)                                           Başarılı

         B                      3                            (75)                         (84)                                           Başarılı

        C+                   2,5                          (65)                         (74)                                           Başarılı

         C                      2                            (55)                         (64)                                           Başarılı

        D+                   1,5                           45                           (54)                                      Şartlı Başarılı

         D                     1                             40                            44                                       Şartlı Başarılı

         F                      0                              0                             39                                           Başarısız

                                                                                                                         Muaf. Türkçe bölümlerde yabancı dil

         M                     0                              0                              0                    muafiyet sınavında başarılı olunduğunu

                                                                                                                         gösterir. Not ortalamalarına katılmaz.

         S                      0                              0                              0             Süren çalışmalar/dersler için harf notu kullanılır.

        DZ                    0                              0                              0                                           Devamsız

         G                     0                              0                              0                                              Geçer

         K                      0                              0                              0                                               Kaldı

       TKR                   0                              0                              0                           Tekrar edilen dersleri gösterir.”

 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/9/2020

31243