22 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31576

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 17/3/2019 tarihli ve 30717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin bu sınavlarda başarılı sayılabilmesi için, 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ilgili birimin belirlediği yarıyıl/yıl sonu sınavı geçme notu alt limitine eşit ya da yukarı olan başarı notlarından birini alması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Öğrenci, sınıf/dönem derslerinden muaf olduğu toplam AKTS değeri kadar dönemlik/yıllık alınan dersler için azami ders yükü olan dönemlik 30, yıllık 60 AKTS’ye kadar bir üst sınıftan ders alabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci fıkrasının (d) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, 20 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve ilgili birimin belirlediği yarıyıl/yıl sonu sınavı geçme notu alt limitine eşit ya da yukarı olan başarı notlarından birini alması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte ve yüksekokullarda kullanılan ders başarı not aralıkları ve karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Not Aralıkları         Harf Notu        Dörtlük Sistem          Anlamı             Öğrenim Tipi      

      95-100                   A1                      4,00                  Başarılı             Ön Lisans/Lisans

       90-94                    A2                      3,75                  Başarılı             Ön Lisans/Lisans

       85-89                    A3                      3,50                  Başarılı             Ön Lisans/Lisans

       80-84                    B1                      3,25                  Başarılı             Ön Lisans/Lisans

       75-79                    B2                      3,00                  Başarılı             Ön Lisans/Lisans

       70-74                    B3                      2,75                  Başarılı             Ön Lisans/Lisans

       65-69                    C1                      2,50                  Başarılı             Ön Lisans/Lisans

       60-64                    C2                      2,25                  Başarılı             Ön Lisans/Lisans

       55-59                    C3                      2,00                  Başarılı             Ön Lisans/Lisans

       50-54                    D1                      1,75             Şartlı Başarılı        Ön Lisans/Lisans

       45-49                    D2                      1,50             Şartlı Başarılı        Ön Lisans/Lisans

       40-44                    D3                      1,00             Şartlı Başarılı        Ön Lisans

       35-39                    F1                      0,50                 Başarısız           Ön Lisans/Lisans

        0-34                     F2                      0,00                 Başarısız           Ön Lisans/Lisans

           0                        F3                      0,00                Devamsız           Ön Lisans/Lisans

(2) F1, F2, YZ ve GR notları başarısız, F3 devamsız olarak değerlendirilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/3/2019

30717