19 Ağustos 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31573

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “31 Ekim” ibareleri “30 Kasım” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kasım” ibaresi “Aralık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30 Kasım” ibaresi “31 Aralık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2013

28782

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/4/2016

29698

2-

28/10/2016

29871

3-

23/2/2017

29988

4-

11/5/2017

30063

5-

21/4/2018

30398

6-

9/10/2018

30560

7-

23/8/2019

30867

8-

8/3/2020

31062

9-

28/7/2020

31199

10-

7/8/2020

31206

11-

14/11/2020

31304

12-

9/5/2021

31479