17 Ağustos 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31571

YÖNETMELİK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 29/4/2013 tarihli ve 28632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3)  Üniversitenin bütün bölüm ve programlarında yarıyıl AKTS yükü; bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı derslerin kredileri toplamıdır. Öğrencinin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS’dir ve bu yük GANO’su 2.00-2.99 olan öğrenciler için 36 AKTS, GANO’su 3.00 ve üzeri olanlar ile çift anadal yapanlar ve yatay, dikey geçiş yapan öğrenciler için 45 AKTS olabilir. Üst yarıyıldan ders alabilmek için o döneme kadar tüm derslerin başarıyla tamamlanmış olması gerekir. Eğitimin birinci yılında (birinci ve ikinci yarıyıllarda) üst yarıyıldan ders alınamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin derslere devam durumu, ilgili fakülte veya yüksekokul kurullarının belirlediği ilkeler doğrultusunda dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında ders izlencesi ile ilan edilir.

(2) Öğrencilerin derse devam durumu dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/4/2013

28632

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/8/2013

28748

2-

14/2/2017

29979

3-

30/4/2017

30053

4-

22/5/2018

30428

5-

5/8/2019

30853