15 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31569

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAZ OKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/7/2020 tarihli ve 31198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenciler, yaz okulunda açılacak derslerden en fazla toplam beş adet ders alabilirler.  Bu dersler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere, daha önce alınıp başarısız olunan (FF harf notlu) ve/veya ilk defa alınacak derslerden sadece yaz okulunda olmak üzere, takip eden üst yarıyıllardan (güz ya da bahar) seçilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2020

31198

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/6/2021

31509