6 Ağustos 2021 Tarihli ve 31560 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

––  Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK) ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Ekli “Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi” Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4358)

––  Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkanı İkinci Dönemi (FRIT-II) Kapsamında İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK) ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Arasında 13/4/2020 Tarihinde İmzalanan Ekli “Belediye Hizmetleri Projesi-I” Finansman Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4359)

 

#MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER#

––  Avrupa Komisyonu Kalkınma Fonu Çerçevesinde (Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi İçin) Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında 22 Şubat 2021 Tarihinde İmzalanan Ekli Hibe Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4356)

––  Avrupa Birliği Sığınmacı Mali İmkânı Birinci Dönemi (FRIT-I) Kapsamında Fransız Kalkınma Ajansı ile 25 Haziran 2021 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Finansman Sözleşmesine Dair Ekli 1 Sayılı Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4357)

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.