4 Ağustos 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31558

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/4/2013 tarihli ve 28631 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “öğretim üyeleri” ibaresi “öğretim elemanları”, ikinci fıkrasında yer alan “öğretim üyesini” ibaresi “öğretim elemanını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/4/2013

28631