3 Ağustos 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31557

DÜZELTME

31/7/2021 tarihli ve 31554 sayılı Resmî Gazete'de sehven yayımlanan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/07/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-95 Sayılı Karar metni aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.