1 Ağustos 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31555

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: TAU/2007 – 001)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/9/2007 tarihli ve 26654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi Tebliği (Tebliğ No: TAU/2007-001)’nin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/9/2007

26654

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/2/2009

27130

2-

8/7/2019

                   30825 (Mükerrer)