18 Temmuz 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31545

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK

ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’in ekine ekteki “9. Duvar İşleri Genel Teknik Şartnamesi” ile aynı Tebliğin ekinde yer alan “19. Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi” bölümüne 19.12.5’ten sonra gelmek üzere ekteki “19.13. Cam Elyaf Takviyeli Polimer Kompozit Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi” eklenmiş ve diğer bölüm buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/6/2007

26568 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/2/2011

27853

2-

6/3/2018

30352

3-

30/5/2018

30436

4-

1/6/2018

30438

5-

18/8/2018

30513

6-

29/11/2018

30610

7-

31/1/2019

30672

8-

6/3/2019

30706

9-

1/12/2019

30965

10-

12/3/2020

31066

11-

25/11/2020

                   31315 (Mükerrer)

12-

23/12/2020

31343

 

Eki için tıklayınız.