18 Temmuz 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31545

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 21/7/2015 tarihli ve 29421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt dondurma halinde dondurulan süreye kadar olan ücretin tamamı alınır, eğitim döneminin kalan süresine ilişkin ücretin ise %20’si ödenmek zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca, öğrenci kaydının silindiği tarihe kadar olan ücretin tamamı ile eğitim yılının kalan süresine ilişkin ücretin %25’ini ödemek zorundadır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/7/2015

29421

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/3/2017

30008

2-

13/6/2018

30450

3-

18/3/2019

30718

4-

1/11/2019

30935

5-

31/1/2021

31381

6-

18/4/2021

31458