16 Temmuz 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31543

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 20/10/2007 tarihli ve 26676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Dış kaynaklı burslarla yurt dışında yüksek lisans eğitimi veya araştırma programlarına katılım hakkı kazanan Birim personelinin hizmet sözleşmesi feshedilir. Eğitim süresince Birim tarafından personele hiçbir ad veya koşulda ödeme yapılmaz. Yurt dışında eğitimini tamamlayan personelin feshedilen hizmet sözleşmesi, eğitiminin tamamlanmasını takip eden 30 gün içerisinde başvurması şartıyla yeniden imzalanır. Konuya ilişkin usul ve esaslar Başkanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/10/2007

26676

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/11/2009

27407

2-

17/10/2011

28087

3-

30/7/2012

28370

4-

12/6/2015

29340