15 Temmuz 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31542

DÜZELTME

14/7/2021 tarihli ve 31541 2. Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğin EK-1’inin on birinci satırında yer alan “351” ibaresi “401” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.