12 Temmuz 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31539

YÖNETMELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden:

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 16/10/2017 tarihli ve 30212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Azami sürelerin sonunda mezun olamayanların durumu, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilir ve uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/10/2017

30212

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/6/2018

30461

2-

9/11/2018

30590

3-

25/9/2019

30899

4-

12/1/2020

31006

5-

3/6/2021

31500