8 Temmuz 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31535

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÖZEL TİYATROLARIN KAYIT İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/5/2020 tarihli ve 31135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sisteme kayıt ve kayıt yenileme işlemleri her yıl 15 Mayıs-15 Temmuz tarihleri arasında yapılır. Kayıt yenileme işlemi, ikinci fıkrada belirtilen usulle yapılır. Kaydını yenilemeyenlerin kayıtları Sistemden silinir.”

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/5/2020

31135

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/4/2021

31447