7 Temmuz 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31534

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SERAMİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/2/2017 tarihli ve 29970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.