4 Temmuz 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31531

YÖNETMELİK

Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/11/2017 tarihli ve 30243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Üniversitesi Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Kapadokya Üniversitesi Fizyoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Dil ve Konuşma Terapisi, Beslenme ve Diyetetik programları ve ilgili alanlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.”

“f) Dil ve konuşma bozukluğu nedeniyle Merkeze başvuran ya da sevk edilen vakaları değerlendirmek, bireysel ya da gruplar halinde dil ve konuşma terapisi programları düzenlemek, bu programları uygulayarak dil ve konuşma terapisi yapmak, vakaların özelliğine göre dil ve konuşma sorunları hakkında kişiye ya da yakınlarına danışmanlık yapmak.

g) Sağlıklı beslenme ve yaşam konusunda toplumu bilgilendirmek, risk faktörleri konusunda kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak için çalışmalar yürütmek, beslenmeye dayalı hastalıkları erken dönemde saptamak ve ilerlemesini önlemek, hastalıkların etkin tedavisini sağlamak, akut ve kronik komplikasyonlarının gelişimini önlemek ve bu hastalıklara yönelik rehabilitasyon hizmetleri sunmak, bireylerin sağlıklı beslenme açısından kalitesi yüksek bir hayat sürdürmelerini sağlamak ve bu alanda danışmanlık hizmeti sunmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/11/2017

30243