3 Temmuz 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31530

DÜZELTME

2/7/2021 tarihli ve 31529 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 tarihli ve E: 2018/112, K: 2021/24 sayılı kararında Başkan Zühtü ARSLAN’ın karşıoyunun 17. paragrafında sehven “7/9/2023” olarak yazılan tarihler “9/7/2023” şeklinde değiştirilerek düzeltilmiştir.