2 Temmuz 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31529 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/5/2021 tarihli ve 31475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında” ibaresi “yayımı tarihinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 5/5/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.