30 Haziran 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31527

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2016 tarihli ve 29929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Savunma sonrası tezin enstitüye teslim tarihi bir sonraki yarıyılın ekle-bırak süresini geçen düzeltmelerde öğrenci, düzeltme aldığı bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırmak ve uzatma dönemine ilişkin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ücreti ödemek zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci, düzeltme aldığı bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırmak ve uzatma dönemine ilişkin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ücreti ödemek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Öğrenci, düzeltme aldığı bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırmak ve uzatma dönemine ilişkin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen ücreti ödemek zorundadır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2016

29929

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/5/2017

30061

2-

3/2/2019

30675

3

20/6/2020

31161

4-

12/7/2020

31183

5-

14/9/2020

31244