26 Haziran 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31523

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanlığı yürütür.