22 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31519

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat  Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/2/2018 tarihli ve 30319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Dekanın görüşü alınarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Dekan, aynı zamanda Merkezin Müdürüdür. Dekanın görev süresi bitince veya her hangi bir sebeple görevinden ayrılınca, Müdürlük görevi de sona erer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/2/2018

30319