18 Haziran 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31515

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

ÖZEL HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “, noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı örneği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/8/2008

26960

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/9/2008

27009

2-

31/7/2009

27305

3-

2/6/2010

27599

4-

21/8/2010

27679

5-

6/7/2011

27986

6-

4/4/2012

28254