18 Haziran 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31515

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 4/11/2016 tarihli ve 29878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “göster” ibaresi “gösteren” olarak değiştirilmiş, “, noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya il müdürlüğü onaylı örneği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/11/2016

29878