13 Haziran 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31510

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2016 tarihli ve 29808 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.