12 Haziran 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31509

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAZ OKULU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2020 tarihli ve 31198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Müfredat programlarında yer alan uygulama dersleri, sadece güz ya da bahar yarıyılı içerisinde alınmış ve ara sınav (vize) notu oluşmuş ancak bu dersten başarısız olunmuş ise yaz okulunda alınabilir. Yarıyıl içerisinde hiç alınmamış olan uygulama dersleri yaz okulunda alınamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bulunduğu yarıyıla kadar tüm derslerini almamış ya da başarısız dersi olan öğrenciler yaz okulunda bu derslerden en fazla beş ders alabilir ve üst yarıyıldan ders alamazlar. Bulunduğu yarıyıla kadar tüm derslerini almış, başarmış ve AGNO’su 2,50 ve üzeri olan öğrenciler ise sadece yaz okulunda olmak üzere üst yarıyıllardan en fazla üç ders alabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2020

31198