11 Haziran 2021 Tarihli ve 31508 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 603)

 

YÖNETMELİKLER

––  Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt Ürünleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 404)

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/3)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 18/3/2021 Tarihli ve E: 2020/82, K: 2021/20 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/4/2021 Tarihli ve 2016/2629 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 21/4/2021 Tarihli ve 2017/37387 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.