11 Haziran 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31508

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

İKİ TARAFLI MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının 18 inci maddesinde belirtilen Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bu şekilde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” kutusuna;

a) TR: SONRADAN VERİLMİŞTİR,

b) GE: GACEMULIA RETROSPEQTIULAD,

c) EN: ISSUED RETROSPECTIVELY,

ibarelerinden ilgili Anlaşmada geçen, elektronik sistem üzerinden kaydedilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 26/3/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/7/2009

27293

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/8/2011

28013

2-

21/2/2012

28211

3-

15/6/2012

28324

4-

9/7/2017

30119

5-

23/6/2018

30457