3 Haziran 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31500

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE HONDURAS CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7325

Kabul Tarihi: 27/5/2021

MADDE 1 – (1) 20 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Honduras Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/6/2021