3 Haziran 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31500

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE VİETNAM

SOSYALİST CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI ARASINDA GÜMRÜK

KONULARINDA İŞ BİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7323

Kabul Tarihi: 27/5/2021

MADDE 1 – (1) 23 Ağustos 2017 tarihinde Hanoi’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/6/2021