3 Haziran 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31500

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MOZAMBİK CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7321

Kabul Tarihi: 27/5/2021

MADDE 1 – (1) 24 Ocak 2017 tarihinde Maputo’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mozambik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2/6/2021