3 Haziran 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31500

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2019 tarihli ve 30966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Deprem, sel baskını, yangın, savaş, salgın hastalıklar gibi olağan dışı, eğitim-öğretim ve sınavların normal olarak sürdürülemediği hallerde Fakülte Yönetim Kurulu tarafından eğitim-öğretim süreçleri ve sınavlara ilişkin gerekli geçici değişiklikler ve düzenlemeler yapılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2019

30966

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/2/2021

31045