27 Mayıs 2021 Tarihli ve 31493 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

1285   Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

#HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI#

––  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Seçme Kararları (Karar: 2021/249, 250, 251, 252)

 

ATAMA KARARLARI

––  Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/253, 254, 255)

––  Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

––  “CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)

––  Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4022)

––  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/22)

––  Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.ç)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2020/99 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay 17. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.