8 Mayıs 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31478

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/31)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/16)

MADDE 1 – 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’in EK-2’sindeki “Destekleme Uygulama Takvimi”nde yer alan “Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş; “Destekleme Uygulama Takvimi” içerisinde yer alan “Organik Tarım Desteği” ve “İyi Tarım Uygulamaları Desteği” satırlarında yer alan “29/3/2021” ibareleri “28/5/2021” olarak değiştirilmiştir.

“

Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği-Çeltik Hariç

1/10/2020

30/4/2021

5 (Beş) Gün

 

Aralık 2020

Mart 2021

Mayıs 2021

”

“

Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği - Çeltik

1/10/2020

30/7/2021

5 (Beş) Gün

 

Aralık 2020

Mart 2021

Mayıs 2021

Ağustos 2021

”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin EK-4’ündeki “Destekleme Talep Formu” içerisinde yer alan Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş; “Destekleme Uygulama Takvimi” içerisinde yer alan “Organik Tarım Desteği” ve “İyi Tarım Uygulamaları Desteği” satırlarında yer alan “29/3/2021” ibareleri “28/5/2021” olarak değiştirilmiştir.

“

Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği-Çeltik Hariç

1/10/2020

30/4/2021

üAlım satım belgesi

üBorsa tescil beyannamesi (17/5/2021 tarihine kadar)

üLisanslı depolara teslim edilen ürünler için ELÜS belgesi

(ELÜS belgesi ibraz edilmesi durumunda; alım satım belgesi ve borsa onayı istenmez.), (DİTAP sözleşme kaydı ibraz edilmesi durumunda; borsa onayı istenmez.)

”

 “

 

Hububat Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği - Çeltik

1/10/2020

30/7/2021

üAlım satım belgesi

üBorsa tescil beyannamesi (17/8/2021 tarihine kadar)

üLisanslı depolara teslim edilen ürünler için ELÜS belgesi

(ELÜS belgesi ibraz edilmesi durumunda; alım satım belgesi ve borsa onayı istenmez.), (DİTAP sözleşme kaydı ibraz edilmesi durumunda; borsa onayı istenmez.)

”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/11/2020

31315

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/12/2020

31350

2-

6/3/2021

31415