8 Mayıs 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31478

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “3 üncü” ibaresi “9 uncu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“o) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İşletilen avlaklarda, yabancı” ibaresi “Yabancı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Acente kotaları” ibaresi “Yerli avcı ve acente kotaları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bakanlık kotası kullanımlarında avlanma izin ücreti ve avlama ücreti alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yerli avcı kotalarında, tür ve miktar gözetilmeden avlama ücretlerinin %50’sine kadar yapılacak indirim oranı komisyon tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinde yer alan “Orman ve Su İşleri Bakanı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-9, Ek-12, Ek-14, Ek-15, Ek-16, Ek-18 ve Ek-19’ unda yer alan “ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI” ibareleri “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” ve Ek-17’sinde yer alan “ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/4/2016

29684

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/5/2017

30070

2-

24/9/2017

30190

3-

15/5/2018

30422

4-

17/1/2020

31011