30 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31470

YÖNETMELİK

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS,

MİMAR, TEKNİKER, SÜRVEYAN, HAREKET MEMURLARI

HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 29/11/2018 tarihli ve 30610 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hareket Memurları Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliğinin adında yer alan “sözleşmeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “Trafik Kontrolörü,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözleşmeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “trafik kontrolörü,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan   “sözleşmeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “trafik kontrolörü,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/11/2018

30610