23 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31463

DÜZELTME

22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 21/4/2021 tarihli ve 3879 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı; söz konusu Kararın eki koordinat listesinin sehven yayımlanmadığı anlaşıldığından, Karar eki krokiden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan koordinat listesi eklenerek düzeltilmiştir.

 

Liste için tıklayınız.