20 Nisan 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31460

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İMALAT SİSTEMLERİ OTOMASYONU VE

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM, ÜRETİM, ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi İmalat Sistemleri Otomasyonu ve Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.