19 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31459

YÖNETMELİK

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU LİSANS ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2000 tarihli ve 23996 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.