15 Nisan 2021 Tarihli ve 31455 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

––  Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/04/2021 Tarihli ve 2021/587 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

––  Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği

––  Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

––  Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  İşkolu Tespit Kararları (No: 2021/76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85)

––  Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

––  Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/15)

––  Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2021 Tarihli ve 2017/14715 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2021 Tarihli ve 2017/34763 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 11/2/2021 Tarihli ve 2018/20868 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.