10 Nisan 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31450

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANLARIN NAKİLLERİ SIRASINDA REFAHI VE KORUNMASI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yeterlilik belgeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiziki olarak veya elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il müdürlüğüne” ibaresi ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yeterlilik belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiziki olarak veya elektronik ortamda” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir dilekçe ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiziki olarak veya elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “il müdürlüğüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiziki olarak veya elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2011

28152

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/2/2014

28904

2-

29/12/2015

29577

3-

24/12/2016

29928

4-

24/12/2017

30280

5-

31/12/2019

30995