9 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31449

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN PROJE VE KABUL

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/1/2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliğinin EK-1’inde yer alan “İmza Sirküleri” ibaresi “Sicil Tasdiknamesi” olarak değiştirilmiş, EK-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve EK-5’inde yer alan “imza sirküleri” ibareleri “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/1/2019

30659

Ekleri için tıklayınız