9 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31449

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

İçişleri Bakanlığından:

BELDE ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Osmaniye İli Toprakkale İlçesine bağlı Tüysüz Beldesinin adının “Türkmen” olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.