6 Nisan 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31446

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2020 tarihli ve 31145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Enstitü, yüksek lisans öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri için yüksek lisans öğrenimi süresince, alanında ve danışmanı ile ortak, yayımlanmış en az bir makalesinin (yayıma kabul edilmiş veya DOI numarası almış) olması veya en az bir çalışmasının (yayımlanmış kitap, kitap bölümü, tam metin bildiri, faydalı model veya patent belgesi) olması veya ulusal/uluslararası en az bir projede yer alması ve ilgili proje ve yayınların Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adresli olması şartı aranır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 54 – (1) Enstitü doktora öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri için doktora öğrenimi süresince, danışmanı ile ortak, Web of Science Core Collection’da taranan en az bir yayın veya Senato tarafından belirlenen indekslerde yayımlanmış (yayıma kabul edilmiş veya DOI numarası almış) en az 2 makalesinin olması ve ilgili yayınların Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adresli olması şartı aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca öğrencilerin tez/eser çalışması savunma sınavına girebilmeleri için öğrenimi süresince, alanında ve danışmanı ile ortak, yayımlanmış en az bir makalesinin (yayıma kabul edilmiş veya DOI numarası almış) olması veya en az bir çalışmasının (yayımlanmış kitap, kitap bölümü, tam metin bildiri, faydalı model veya patent belgesi) olması veya ulusal/uluslararası en az bir projede yer alması, ilgili proje ve yayınların Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adresli olması şartı aranır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/6/2020

31145