2 Nisan 2021 Tarihli ve 31442 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Işık Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

––  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 Tarihli ve E: 2021/33, K: 2021/23 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 27/1/2021 Tarihli ve 2018/23430 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 27/1/2021 Tarihli ve 2018/34309 Başvuru Numaralı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 10/3/2021 Tarihli ve 2020/5156 Başvuru Numaralı Kararı

 

YARGITAY KARARI

––  Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.