2 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31442

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 16/7/2017 tarihli ve 30125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Fen Bilgisi Eğitimi ile İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalları hariç Fen ve Sağlık Bilimleri alanları doktora programı öğrencileri; tez teslim tarihinden önce tez çalışmasından üretilmiş en az kendisi ve tez danışmanının yazar olarak yer aldığı SCI-Expanded kapsamında, Fen Bilgisi Eğitimi ile İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalları için Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde bir makaleyi yayımlamış veya yayına kabul ettirmiş veya en az bir patent almış olmak,

b) Sosyal Bilimler alanları doktora programı öğrencileri; tez teslim tarihinden önce tez çalışmasından üretilmiş en az kendisi ve tez danışmanının yazar olarak yer aldığı bir makaleyi Index Islamicus, Ebscohost, Atla Religion Index veya Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi tarafından taranan bir dergide yayımlamış veya yayına kabul ettirmiş olmak,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/7/2017

30125

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/11/2017

30240

2-

4/4/2019

30735

3-

9/7/2020

31180