1 Nisan 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31441

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE

DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/167/2013)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)’in 73 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “1/4/2021” ibareleri “1/7/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “1/4/2021” ibaresi “1/7/2021” şeklinde, aynı maddenin on birinci fıkrasında yer alan “1/4/2021” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/8/2014

29088

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/12/2016

                   29932 (Mükerrer)

2-

28/12/2019

30992

3-

16/4/2020

31101

4-

11/7/2020

31182