24 Mart 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31433

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 7306                                                                                                         Kabul Tarihi: 16/3/2021

MADDE 1 – (1) 16 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

23/3/2021