24 Mart 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31433

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

5/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/21)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/12)

 

MADDE 1 – 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21)’in 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendinde yer alan “15 Ekim - 30 Kasım” ibaresi “1 Kasım - 30 Nisan” olarak değiştirilmiş, (g) bendine aşağıdaki alt bentler ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“4) İnceburun mevkii (36° 11.562' N - 29° 38.954' E) ile (36° 10.991' N - 29° 38.527' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-5-4),”

“5) Selimiye Koyunda (36° 42.773' N - 28° 5.318' E) ile ( 36° 42.707' N - 28° 6.281' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-9-5),”

“6) Hisarönü Körfezinde (36° 47.045' N - 28° 4.922' E) ile (36° 47.667' N - 28° 5.398' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzey batısında kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-9-6),”

“7) Hisarönü Körfezinde (36° 48.205' N - 28° 6.446' E) ile (36° 47.47' N-28° 7.658' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-9-7),”

“m) Yalova İli Altınova İlçesi ile Kocaeli İli Gebze İlçesi arasında bulunan Osmangazi Köprüsü’nün 500 m. sağında ve solunda kalan (40° 44' 12.7'' N - 29° 30' 59.22''E), (40° 46' 8.11'' N - 29° 31' 22.69'' E), (40° 46' 11.03'' N - 29° 30' 46.15'' E) (40° 43' 55.02'' N - 29° 30' 30.06'' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-17),”

“n) Ordu-Giresun Havaalanının bulunduğu (40° 58.104' N - 38° 3.332' E), (40° 58.559' N - 38° 3.344' E), (40° 58.566' N - 38° 4.436' E), (40° 58.103' N - 38° 7.139' E), (40° 57.435' N - 38° 7.136' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-18),”

“o) Samsun İli Tekkeköy İlçesi (41° 14' 44.43'' N - 36° 25' 36.49'' E), (41° 15' 24.85'' N - 36° 25' 38.03'' E), (41° 15' 25.78'' N - 36° 27' 40.08'' E), (41° 14' 44.32'' N - 36° 27' 43.33'' E) koordinatları arasında kalan alanda (Harita-19),”

“ö) Muğla İli Bozburun koyunda (36° 40.489' N - 28° 2.419' E), (36° 40.068' N - 28° 3.948' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzey doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-20),”

“p) Muğla İli Söğüt koyunda, (36° 38.926' N - 28° 4.131' E), (36° 39.064' N - 28° 5.254' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-21),”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “1380 sayılı Kanunun birinci fıkrasının” ibaresi “1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Harita-9 aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Tebliğin ekine aşağıdaki haritalar eklenmiştir.

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2020

31221